Bestrating-experts.nl

Startpagina | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Informatie voor stratenmakersbedrijven

Kosten per m2

Kosten bestraten per m2

Prijzen sierbestrating

De kosten voor het bestraten per m2 kunnen behoorlijk verschillen, waardoor het verstandig is om meerdere offertes aan te vragen. U krijgt dan een goed beeld van de kosten waar u rekening mee dient te houden, op basis van de werkzaamheden waar het u om gaat.

Sierbestrating of paden

De kosten per m2 hangen onder andere af van het type bestrating dat u aan wenst te laten brengen. U kunt zich voorstellen dat het voor een stratenmaker gemakkelijker is om een recht pad aan te leggen, dan te zorgen voor sierbestrating op basis van een bepaald patroon. Laat u door de stratenmaker voorlichten over de kosten voor het bestraten per m2 op basis van de diverse legpatronen. Wilt u gebruik maken van bijzondere sierbestrating? Dan vallen de kosten uiteraard hoger uit dan wanneer het u gaat om een groot terras dat weinig speciale vormen kent.

Prijzen bestrating leggen

Type steen

Daarnaast hangen de kosten voor het bestraten per m2 af van bijvoorbeeld het type steen waar u gebruik van wenst te maken. Gaat het u om een getrommelde steen, of juist om een steen zonder trommeling? Dit is van invloed op de kosten voor de stenen, waardoor dit de kosten beïnvloedt op het moment dat u deze bij de stratenmaker afneemt. Daarnaast is natuursteen bijvoorbeeld duurder dan het gebruik van betonsteen (met deklaag). Wat dat betreft kunt u de kosten voor het bestraten inschatten aan de hand van het materiaal waar u in de tuin gebruik van wenst te maken.

Afschot tegels

Bestraten en voorbereiden

Tenslotte hangen de kosten voor het bestraten per m2 af van wat er dient te gebeuren. Gaat het u puur om het bestraten en is de grond hier klaar voor, of is het van belang om de grond eerst af te graven en een fundering aan te leggen? Houd in dat geval rekening met de funderingslagen, de omranding van de stenen, de dragende laag en natuurlijk de bedding om de stenen uiteindelijk de plaatsen. De kosten per m2 lopen dan een stuk verder op dan wanneer het u puur gaat om het aanbrengen van de stenen voor de bestrating.

Handleiding stratenmaker

Regionale verschillen

Uiteindelijk zijn de m2-kosten een optelsom van het uurtarief van een stratenmaker inclusief winstopslag gedeeld door het aantal vierkante meters dat hij verwacht te kunnen bestraten. Er zijn forse regionale verschillen tussen uurtarieven van stratenmakers, echter om u toch houvast te geven gaan we uit van een gemiddeld uurtarief en een gemiddelde produktie. Op basis van de hieronder weergegeven tabel moet u denken aan circa € € 35,00 aan arbeidskosten inclusief 6% btw, echter exclusief materiaal. (let op: we gaan uit van 30 m2 aan werk, bij kleinere werken kunnen de m2-prijzen hoger zijn)

Indien u voor grijze tegels (30 x 30 cm) kiest, dan praten we over € 10 extra per m2 aan materiaalkosten. In totaal komt u dus op circa € 45,00 per m2 inclusief btw inclusief stenen, zand en verwerking.

Indien u voor de arbeidsintensieve gekleurde betonsteentjes kiest bent u circa € 53 per m2 kwijt excl. materiaal inclusief 6% btw en aan materiaal € 21 extra kwijt.

De kosten van de aanleg van een nieuw terras

Omschrijving Terras van 30 m2 (5 meter x 6 meter) bestaande uit standaard grijze tegels van 30cm x 30 cm inclusief grondwerkzaamheden
Arbeidskosten: In euro's Excl. btw
Vrijmaken/afgraven locatie (30 m2) € 110,00
Afvoer/verwerkingskosten grond (6 m3) € 250,00
Egaliseren & verdichten ondergrond € 75,00
Dragende laag,omranding en tegels leggen € 425,00
Voegen afwerken & aantrillen € 110
Subtotaal arbeidskosten excl.6% btw (2014) € 970
Materiaalkosten: In euro's excl.btw
Zand € 35,00
Standaard grijze tegels 30cm x 30cm € 200,00
Overig € 30,00
Subtotaal materiaalkosten excl.21% btw € 265,00
   
Totaal arbeidskosten incl. 6% btw € 1.029
Totaal materiaalkosten incl. 21% btw € 321,00
TOTAAL INCL. BTW € 1.350,00

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Prijsopgave stratenmaker

Het laten bestraten of herbestraten van een voortuin, achtertuin of oprit is veelal een ingrijpende en kostbare verbouwing. Veelal moet u vakmensen inhuren om een goed resultaat te krijgen. Uit ervaring weten wij dat prijsverschillen tussen stratenmakersbedrijven flink kunnen oplopen. Daarnaast is er vaak sprake van kwaliteitsverschillen: niet ieder stratenmakersbedrijf is zondermeer in staat om bijvoorbeeld een aantrekkelijk ontwerp van sierbestrating te maken. Via bestrating-experts.nl kunt op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 4 a 5 bestratingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen zodat u in ieder geval goed kunt vergelijken. Klik op de knop hieronder.

Offerte bestraten aanvragen
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl