Bestrating-experts.nl

Startpagina | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Informatie voor stratenmakersbedrijven

Omranding aanleggen

Omranding aanleggen

Beoordeling straatwerk

Zodra de fundering is aangebracht kunt u de omranding aanleggen. U kunt dit gebruiken om terrassen te bestraten, maar daarnaast om de paden uit te zetten en er daarmee voor te zorgen dat er als het ware een raamwerk ontstaat. Maak bij voorkeur gebruik van een talud van schraal beton om verschuivingen tegen te gaan en bepaal vooraf de binnenwerkse afstand.

Raamwerk voor bestrating

U kunt de omranding aanleggen om als het ware een raamwerk voor de bestrating uit te zetten. U zorgt er daarmee voor dat u een idee krijgt van de manier waarop de paden door de tuin lopen. Daarnaast kunt u zich alvast richten op de terrassen, om na te gaan of de grootte in werkelijkheid klopt met het idee dat u had op basis van de gemaakte schetsen. U zorgt er met de omranding voor dat er een basis komt te liggen, om de rest van de bestrating vervolgens aan te kunnen brengen.

Bakstenen cement

Talud van schraal beton

U kunt de omranding aanleggen als raamwerk, maar dit dient er daarnaast voor te zorgen dat de rest van de bestrating niet gaat schuiven of op een andere manier kan verplaatsen. Wat dat betreft houdt de omranding de rest van de bestrating tegen. U kunt de omranding van stenen zelf ‘omranden’ door gebruik te maken van een talud van schraal beton. U zorgt er daarmee voor dat de stenen aan de rand op een degelijke wijze op hun plaats blijven liggen en daarmee hun werk doen als omranding.

Straatwerk aangeboden

Binnenwerkse afstand bepalen

Het is bij het aanleggen van een terras of de omranding in het algemeen verstandig om de binnenwerkse afstand te bepalen. U zorgt er op die manier voor dat u vooraf kunt bepalen hoeveel stenen u naast elkaar kunt plaatsen. Minimaliseer op deze manier het aantal stenen dat u dient te snijden, om een zo natuurlijk mogelijk geheel aan te kunnen leggen. Houd rekening met 3 - 5mm voor de voegen. U zorgt er op die manier voor dat u de omranding op een degelijke manier aan kunt leggen, om u vervolgens te richten op de rest van de bestrating in de tuin.

Fundering trap

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Prijsopgave stratenmaker

Het laten bestraten of herbestraten van een voortuin, achtertuin of oprit is veelal een ingrijpende en kostbare verbouwing. Veelal moet u vakmensen inhuren om een goed resultaat te krijgen. Uit ervaring weten wij dat prijsverschillen tussen stratenmakersbedrijven flink kunnen oplopen. Daarnaast is er vaak sprake van kwaliteitsverschillen: niet ieder stratenmakersbedrijf is zondermeer in staat om bijvoorbeeld een aantrekkelijk ontwerp van sierbestrating te maken. Via bestrating-experts.nl kunt op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 4 a 5 bestratingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen zodat u in ieder geval goed kunt vergelijken. Klik op de knop hieronder.

Offerte bestraten aanvragen

Het bestratingsproces

Riolering werk

Bepalen & uitzetten locatie Het bepalen en uitzetten van de locatie vraagt om een gedegen plannen, in combinatie met...

Graafwerk oprit

Vrijmaken & afgraven lokatie Zodra u de locatie heeft bepaald en uitgezet wordt het tijd om deze vrij te maken en af te gaan g...

Verdichtingslaag

Egaliseren & verdichten ondergrond Na het afgraven van de grond is het van belang om deze te egaliseren en...

Gravel fundering

Aanleggen funderingslagen & verdichten Het aanleggen van de funderingslagen vraagt om een gedegen aanpak, waarmee u ervoor zorgt dat er ...

Beoordeling straatwerk

Omranding aanleggen Zodra de fundering is aangebracht kunt u de omranding aanleggen. U kunt dit gebruiken om terrasse...

Fijne steentjes

Dragende laag aanleggen Op het moment dat de omranding van de bestrating ligt kunt u zich richten op de dragende laag. Di...

Zandbed afrijen

Bedding aanleggen U kunt de bedding aanleggen op het moment dat de omranding ligt en er sprake is van een goede dra...

Tegels leggen

Stenen leggen Een stratenmaker draait er z"n hand niet voor om, maar het stenen leggen is een vak apart. Het is...

Stamper

Voegen inwassen & aantrillen U kunt als laatste de voegen inwassen en de bestrating aantrillen, zodat deze op een degelijke ma...

Trilplaat

Gereedschappen & machines Voor het compleet aanleggen van opritten, bestrating, terrasen e.d. op een niet-voorbereide locat...

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl